INSCHRIJVEN

 

Professionele openheid in de moderne GGZ

Heeft u weleens tranen in uw ogen gehad door het verhaal van uw patiënt? Stond u dat toe en sprak u hierover met uw patiënt? Voelde u zich weleens overvallen door persoonlijke vragen als: ‘Heeft u kinderen?’ Of: ‘Bent u zelf ook weleens depressief geweest?’ Beantwoordt u deze vragen? Heeft u weleens geworsteld met de volgende thema’s: uw jeugdige onervarenheid; ergernissen over uw patiënt? Gaat u hier zelf het gesprek over aan? En als er persoonlijke kwesties bij uzelf spelen? Stel u bent zwanger, wanneer vertelt u dat aan uw patiënt?

voorzitter_erwin_openheid

Voorzitter

Erwin van Meekeren

Programma

Zelfonthulling, een (literatuur) overzicht
Erwin van Meekeren

Perspectief van de patiënt
Marjan ter Avest

Perspectief van de professional. Een overkoepelend model
Gerrit Glas

De praktijk van Zelfonthulling
Saskia van Deursen
Flip Jan van Oenen

Het professionele zelf: openheid over professionele identiteit?
Alan Ralston
Derek Strijbos
Gerrit Glas

Spannende onthullingen
Tranen bij de professional; wat emotionele expressies en tranen onthullen
Catelijne ‘t Lam
Ad Vingerhoets

Psychische aandoeningen bij de professional. Hoe open kun je zijn?
Menno Oosterhoff

nbc

Datum en locatie

Het symposium vindt plaats op donderdag 23 maart 2017 van 10.00 tot 17.00 uur (ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur) in NBC Nieuwegein.

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

openheid_inschrijven

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 295,-.
Dit is inclusief het boek Zelfonthulling, openheid van professionals in de GGZ.

INSCHRIJVEN

Inschrijven

Benecke bevestigt de ontvangst van uw inschrijving. Twee weken voor de cursus ontvangt u de laatste informatie en een deelnemerslijst.

zelfonthullingZelfonthulling, openheid van professionals in de GGZ
Het boek gaat in op de mogelijkheden en positieve effecten van openheid van professionals over zichzelf, maar ook over dilemma’s, grenzen en valkuilen. Vanuit uiteenlopend perspectieven, door 11 auteurs met verschillende invalshoeken. U ontvangt het boek gratis op 23 maart.

logos_openheid

Inhoud

Heeft u weleens tranen in uw ogen gehad door het verhaal van uw patiënt? Stond u dat toe en sprak u hierover met uw patiënt? Voelde u zich weleens overvallen door persoonlijke vragen als: ‘Heeft u kinderen?’ Of: ‘Bent u zelf ook weleens depressief geweest?’ Beantwoordt u deze vragen? Heeft u weleens geworsteld met de volgende thema’s: uw jeugdige onervarenheid; ergernissen over uw patiënt? Gaat u hier zelf het gesprek over aan? En als er persoonlijke kwesties bij uzelf spelen? Stel u bent zwanger, wanneer vertelt u dat aan uw patiënt?

Als professional ontkom je niet aan zelfonthulling. Ook niet als je denkt dat je je neutraal opstelt. Zelfonthulling begint al op het moment dat je patiënt je vooraf googelt, je voor het eerst de hand schudt, je spreekkamer rondkijkt, je kleding of kapsel beoordeelt en ziet of je opvallend dun of dik bent.

Professionele zelfonthulling omvat elke uiting van de professional waarmee hij/zij persoonlijke informatie prijs geeft aan de patiënt. De literatuur hierover is relatief schaars, er bestaan geen heldere richtlijnen of gedragscodes terwijl professionele zelfonthulling wel gezien wordt als ‘een belangrijke psychotherapeutische techniek’ en ‘krachtige interventie die grote impact op de therapeutische relatie kan hebben’.

De invloed van professionele distantie op ons handelen is altijd groot geweest. Daardoor stond jarenlang verhullen nadrukkelijker op de agenda dan onthullen. De professionele rol vraagt om aanpassing in een nieuwe tijd van patient empowerment, eigen regie en shared decision making. Een zekere openheid in het contact tussen professional en patiënt (en naastbetrokkenen) lijkt langzaam maar zeker de norm te worden, maar hoe geef je als hulpverlener hier vorm aan? Hoe persoonlijk kan en mag je als professional eigenlijk worden, wat is effectief en wat niet?

Antwoorden en een overkoepelend model voor uw dagelijkse praktijk maken deel uit van het nieuwe boek dat binnenkort verschijnt: ‘Zelfonthulling – Openheid van professionals in de GGZ’, dat ik samen met 10 co-auteurs geschreven heb. Naar aanleiding van het uitkomen van dit boek organiseren we deze studiedag rondom het onderbelichte domein. Op donderdag 23 maart 2017 in Nieuwegein. Deze dag zal u bewuster maken van uw eigen zelfonthulling en wanneer deze uiting effectief is en wanneer niet

Kortom, dit symposium zit boordevol nieuwe kennis over een onderbelicht domein, dat steeds belangrijker wordt.

Lees hier de column van Erwin van Meekeren,
over Zelfonthulling die recentelijk is verschenen in De Psychiater.

Naar de column


‘Een patiënt vraagt aan zijn psychiater iets persoonlijks, hij vraagt haar naar haar salaris of politieke voorkeur. Welke reactie getuigt meer van professionele openheid volgens u?

A. De psychiater geeft antwoord op de vraag van de patiënt, misschien na vragen ter verduidelijking.
B. De psychiater geeft geen antwoord op de vraag, ze legt hem wel uit hoe ze haar vak verstaat en waarom zij het niet juist vindt om dit met haar patiënt te delen.


DIRECT INSCHRIJVEN

 

Programma

09:00 uur Ontvangst en registratie

10:00 uur Zelfonthulling, een (literatuur) overzicht
Erwin van Meekeren, psychiater, Meek-it & Scelta, centrum voor persoonlijkheidsproblematiek, Den Haag.

10:20 uur Perspectief van de patiënt
Marjan ter Avest, directeur Lpggz en tevens directeur/bestuurder MIND.

10:50 uur Perspectief van de professional. Een overkoepelend model
Gerrit Glas, psychiater, filosoof. Dooyeweerd leerstoel Faculteit Geesteswetenschappen, VU Amsterdam. A-opleider psychiatrie Dimence groep.

11:20 uur Pauze

11:45 uur De Praktijk van Zelfonthulling
Saskia van Deursen, vrijgevestigd kinder- jeugdpsychiater en systeemtherapeut, Lorentzhuis, Haarlem.
Flip Jan van Oenen, arts/systeemtherapeut/onderzoeker; Centrum voor Relationele Therapie, Arkin, Amsterdam. Vrijgevestigd arts en systeemtherapeut, Amsterdams Instituut voor relatie- en gezinstherapie.

12:30 uur Lunch

13:30 uur Het professionele zelf: openheid over professionele identiteit?
Alan Ralston, psychiater en filosoof, Dijk en Duin, Alkmaar.
Derek Strijbos, psychiater, filosoof Dimence Groep. Postdoc onderzoeker in de leerstoelgroep Filosofie van Cognitie en Taal van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Gerrit Glas, psychiater, filosoof. Dooyeweerd leerstoel Faculteit Geesteswetenschappen, VU Amsterdam. A-opleider psychiatrie Dimence groep.

15:00 uur Pauze

15:15 uur Spannende zelfonthullingen
Tranen bij de professional; wat emotionele expressies en tranen onthullen

Catelijne ‘t Lam, psycholoog, i.o. tot gezondheidszorgpsycholoog, onderzoeker. AmaCura, Geleen.
Ad Vingerhoets, hoogleraar psychologie, departement Medische en Klinische Psychologie, Universiteit van Tilburg.

Psychische aandoeningen bij de professional. Hoe open kun je zijn?
Menno Oosterhoff, Kinder- en jeugdpsychiater; oprichter OCD-netwerk, columnist Medisch Contact .

16:45 uur Einde programma

Accreditatie

Voor deze studiedag is accreditatie aangevraagd voor:

  • psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • eerstelijnspsychologen bij Eerstelijnspsychologie NIP;
  • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals;
  • psychotherapeuten bij het Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP).

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

CRKBO_Instelling-150x150

Voorzitter

erwinvanmeekeren
Erwin van Meekeren
psychiater, Meek-it & Scelta, centrum voor persoonlijkheidsproblematiek, Den Haag

 

Sprekers

openheid_avest
Marjan ter Avest
directeur Lpggz en tevens directeur/bestuurder MIND.
openheid_deursen
Saskia van Deursen
vrijgevestigd kinder- jeugdpsychiater en systeemtherapeut, Lorentzhuis, Haarlem.
openheid_glas
Gerrit Glas
Psychiater, filosoof. Dooyeweerd leerstoel Faculteit Geesteswetenschappen, VU Amsterdam. A-opleider psychiatrie Dimence groep.
openheid_lam
Catelijne ‘t Lam
psycholoog, i.o. tot gezondheidszorgpsycholoog, onderzoeker. AmaCura, Geleen.
openheid_oenen
Flip Jan van Oenen
arts/systeemtherapeut/onderzoeker; Centrum voor Relationele Therapie, Arkin, Amsterdam. Vrijgevestigd arts en systeemtherapeut, Amsterdams Instituut voor relatie- en gezindstherapie.
openheid_oosterhoff
Menno Oosterhoff
Kinder- en jeugdpsychiater; oprichter OCD-netwerk, columnist Medisch Contact.
alanralston-94
Alan Ralston
psychiater en filosoof, Dijk en Duin, Alkmaar.
openheid_strijbos
Derek Strijbos
psychiater, filosoof Dimence Groep. Postdoc onderzoeker in de leerstoelgroep Filosofie van Cognitie en Taal van de Radboud Universiteit Nijmegen.
openheid_vingerhoets
Prof. dr. Ad Vingerhoets
Hoogleraar psychologie, departement Medische en Klinische Psychologie, Universiteit van Tilburg

Contact

Benecke
Afdeling Deelnemersadministratie
Falckstraat 15 – 29 / 5e etage
1017 VV Amsterdam
tel.: + 31 20 715 06 39
deelnemersadministratie@benecke.nl
www.benecke.nl

 

Back to Top