INSCHRIJVEN

 

Sint Petersburg, zonder wrijving geen glans!
Herstelwerkzaamheden in therapie

Ontwikkelingen in de normale levensloop en relaties in de verschillende levensfasen verlopen veelal niet vloeiend, maar gaan gepaard met tegenslagen, stagnaties, en (dreigende) breuken. Verdieping in relaties ontstaat ook door zich uit te spreken en het nemen van risico’s. Dit geldt zeker voor de therapeutische relatie. Daarom gaat het in Sint Petersburg over het thema: zonder wrijving geen glans!

St. Petersburg is de meest ‘westerse’ stad van Rusland gebouwd naar voorbeeld van Amsterdam en voorzien van fabelachtige kunstschatten, schitterende bouwwerken, beroemde podia en gezelschappen en uitstekende restaurants.

Het congreshotel biedt 20 kamers aan met een kleine korting. Klik hier om gebruik te maken van de korting en om een kamer te boeken.

voorzitter_opvoeding

Programma

Vermijding
Dorien Philipszoon

Boosheid
Anne Lindenborn

Niet alleen
Jan Baars

Glansrijk
Erwin van Meekeren

hotel

Datum en locatie

De cursus vindt plaats van 4 juni tot en met 8 juni 2017 in Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel, Rusland. U bent vrij om uw verblijf naar eigen wens in te vullen en te organiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Merle Schaap van Benecke via
merle.schaap@benecke.nl of
tel.: +31 20 715 06 00.

Let op: voor uw reis naar St. Petersburg heeft u een visum nodig. Kijk bij reistips voor meer informatie.

ROUTE

Voor wie?

De cursus biedt plaats aan maximaal 76 deelnemers. Deelname aan het inhoudelijke programma is voorbehouden aan psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. Partners zijn van harte welkom bij de welkomstreceptie en de lunches.

petersburg_inschrijven

Kosten

Het inschrijfgeld voor deelnemers aan deze cursus bedraagt € 1.375,-. Daarbij inbegrepen zijn het cursusmateriaal, de welkomstreceptie, verfrissingen en lunches. Niet inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten en verzekeringen. Iedere deelnemer wordt verzocht een eigen reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten.

INSCHRIJVEN

Inschrijven

Benecke bevestigt de ontvangst van uw inschrijving. Twee weken voor de cursus ontvangt u de laatste informatie en een deelnemerslijst.

Inhoud

Ontwikkelingen in de normale levensloop en relaties in de verschillende levensfasen verlopen veelal niet vloeiend, maar gaan gepaard met tegenslagen, stagnaties, en (dreigende) breuken. Verdieping in relaties ontstaat ook door zich uit te spreken en het nemen van risico’s. Dit geldt zeker voor de therapeutische relatie: Sint Petersburg, zonder wrijving geen glans!

Het vraagt veel om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, levensfasen en beperkingen. Bij patiënten schiet het adaptievermogen tekort, de veerkracht kan aangetast zijn door psychische stoornissen en weerbarstige persoonlijkheidseigenschappen.

Het vraagt veel van professionals om te gaan met tegenslagen, stagnaties, en (dreigende) breuken in therapie. Daarbij speelt zelfkennis, zelfreflectie, mentaliseren en het vermogen om te gaan met existentiële thema’s een belangrijke rol.

Hierbij hebben zowel patiënt als behandelaar ‘te dealen’ met wederzijdse talenten, beperkingen en eigenaardigheden in hun persoonlijkheid.

‘Elkaar kwijt dreigen te raken of weer bereiken’ is een terugkerend thema in het dagelijkse leven en nadrukkelijk ook binnen de therapeutische setting. Goede therapeutische relaties, die bestaan uit het aangaan van wrijving en daarmee op het risico van dreigende breuken, gaan over het vermogen die te kunnen herstellen.

Sint Petersburg 2017 is bedoeld voor professionals uit alle geledingen: vrijgevestigden, generalistische of specialistische GGZ.

Zondag 4 juni

Aankomst van de deelnemers (op eigen gelegenheid)

 • 16.00 – 16.30 uur Registratie, welkomstreceptie
 • 16.30 – 18.30 uur Inhoudelijke introductie van de lezingen

Maandag 5 juni

 • 08.30 – 09.30 uur Niet alleen – Jan Baars
 • 09.30 – 10.30 uur Boosheid – Anne Lindenborn
 • 10.30 – 11.00 uur Pauze
 • 11.00 – 13.30 uur Meet the expert – werkgroepen

Dinsdag 6 juni

 • 08.30 – 09.30 uur Vermijding – Dorien Philipszoon
 • 09.30 – 10.30 uur Glansrijk – Erwin van Meekeren
 • 10.30 – 11.00 uur Pauze
 • 11.00 – 13.30 uur Meet the expert – werkgroepen

Woensdag 7 juni

 • 08.30 – 09.30 uur Glansrijk – Erwin van Meekeren
 • 09.30 – 10.30 uur Vermijding – Dorien Philipszoon
 • 10.30 – 11.00 uur Pauze
 • 11.00 – 13.30 uur Meet the expert – werkgroepen

Donderdag 8 juni

 • 08.30 – 09.30 uur Boosheid – Anne Lindenborn
 • 09.30 – 10.30 uur Niet alleen – Jan Baars
 • 10.30 – 11.00 uur Pauze
 • 11.00 – 13.30 uur Meet the expert – werkgroepen
 • 13.30 uur Afsluiting uitreiking certificaten

Na 13.30 uur zal er elke dag een lunch voor u verzorgd worden.

Onderwerpen

Vermijding – Dorien Philipszoon

Behandeling van patiënten – zeker die met persoonlijkheidsstoornissen – is regelmatig lastig vanwege de relatie, die zich tussen hen en de behandelaar voordoet. De tegenoverdracht die bij de therapeut opgeroepen wordt, kan leiden tot grote wrijving en tijdelijke breuken in de therapeutische relatie. Bij zo’n breuk kan het mentaliseren van de therapeut tijdelijk stoppen. Dit houdt in dat hij of zij dan tijdelijk niet kan reflecteren, waardoor de vaardigheid om problemen in de therapeutische relatie te herstellen op dat moment afwezig is. Hoe hiermee om te gaan?

Boosheid – Anne Lindenborn

Om iemand te leren kennen en te gaan begrijpen moet je naar die persoon toe bewegen. Contact maken en zoeken naar het reliëf. De specifieke karakteristieken van iemand, diens relationele patronen en diens evenwicht. De aanwezigheid, de aard en de kwaliteit van het reliëf herken je aan de kwaliteit van de wrijving die je tegenkomt in het contact met een ander. Wrijving in de ander, wrijving in het contact en wrijving in jezelf. Soms in de vorm van wrevel, irritatie, boosheid en afwijzing. Het herkennen van het reliëf, de karakteristieken van de ander en het leren kennen van het evenwicht wat deze karakteristieken hebben met de geschiedenis en de context van de persoon is wat het diagnostische proces zo’n mooie en helpende reis maken. Via dit proces krijgt iemand zelf ook meer zicht op wie hij of zij is en hoe hij of zij zich zo heeft ontwikkeld en waar de veranderruimte gevonden kan worden.

Niet alleen – Jan Baars

Diagnostiek en behandeling bij complexe problematiek betekent het ontwikkelen van een gevoeligheid voor het relationele proces. De relationele aspecten van de problematiek zijn meestal ook zichtbaar en voelbaar in de relaties met zijn/haar directe omgeving. Relaties (waaronder de therapeutische relatie) komen terugkerend onder druk te staan en het schuurt geregeld. Het hanteren van ‘wrijving’ is onlosmakelijk verbonden met ons werk. Hoe blijft de behandelaar gevoelig, responsief, beschikbaar en veerkrachtig om (dreigende) breuken te registreren en te herstellen. De interne dialoog van de therapeut en de reflectie in het team of met collega’s zijn hierbij krachtige middelen. Hoe blijft de behandelaar geïnspireerd?

Glansrijk – Erwin van Meekeren

Zonder wrijving geen glans, maar er is ook glans nodig voordat met de wrijving gestart kan worden. Wat zijn universele – die dus boven specifieke therapiemodellen uitstijgen – ingrediënten voor glans bij de patiënt, bij diens naasten en in de therapeutische relatie? Welke factoren zitten in de weg (relationship management)? Wat kan iedere professional inzetten aan interventies en waar zou hij over moeten nadenken – zoals zijn verschillende rollen: deskundige, bemiddelaar en persoonlijke rol (openheid) – in de behandeling, in het bijzonder bij ogenschijnlijk ‘lastige’ patiënten?

Accreditatie

Als u de nascholing volledig heeft gevolgd dan ontvangt u van de onderstaande instanties accreditatiepunten:

 • Accreditatie is toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor 20 punten;
 • Accreditatie is toegekend door Eerstelijnspychologie NIP (NIP) voor 20 punten;
 • Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau FGzPt (FGzPt) voor 13 punten.

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).CRKBO_Instelling-150x150

 

baars
Jan Baars
is klinisch psycholoog/psychotherapeut en werkt als hoofd van de behandelprogramma’s Persoonlijkheidsstoornissen en Stemming & Angststoornissen binnen de Rembrandthof (GGZCentraal) te Hilversum Hij is gespecialiseerd in de systeemtherapie en is vanuit dat perspectief opleider en supervisor bij de NVRG en NVP. Tevens is hij hoofdopleider systeemtherapie van de RINO groep te Utrecht. Regelmatig publiceert hij over omgaan met naastbetrokkenen en systeemtherapie.

 

 

anne
Anne Lindenborn
is klinisch psycholoog, Schematherapeut, psychodiagnosticus, werkzaam bij de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen en als specialist in complexe diagnostiek binnen GGZ Centraal, Gooi & Vechtstreek. Hij is docent diagnostiek aan de RINO Groep Utrecht en aan de RINO Groep Rotterdam/Leiden. Hij is als hoofddocent betrokken bij de ontwikkeling- en de uitvoering van het diagnostiek onderwijs in de opleiding tot Psychotherapeut. En verder supervisor NVP en Jaargroepopleider bij de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

 

erwinvanmeekeren
Erwin van Meekeren
is psychiater in eigen bedrijf (www.Meek-it.com ) en verbonden aan Scelta, Expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Hij is mede-initiatiefnemer van het Curriculum Persoonlijkheidsstoornissen en actief binnen het kenniscentrum (PS): Naastbetrokkenen, Triade, E-health, EPA-PS en Geïntegreerde Richtlijn Behandeling. Hij staat op diverse podia en publiceert over uiteenlopende onderwerpen.

 

 

dorien
Dorien Philipszoon
is psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut. Werkzaam bij het NPI, onderdeel van Arkin Amsterdam, als psychiater en stageopleider psychotherapie. Tevens werkt zij in haar eigen praktijk. Zij is lid en supervisor van Ned. Ver. voor psychoanalytische psychotherapie (NVPP). Zij is docent bij de NVPP en bij RINO NH. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van patienten met persoonlijkheidsproblematiek in het bijzonder met Mentalization Based Treatment en Affect Fobia Treatment.

Hoe komt u in St. Petersburg?

KLM
Lufthansa
Swissair
British Airways

Visum aanvraag

Voor uw reis naar Rusland, St. Petersburg heeft u een toeristen visum nodig. Via de website van de Visumbalie Rusland te Nederland kunt u, uw visum aanvragen voor de Russische Federatie. Klik hier voor de link naar de website.

Belangrijk om te weten: het gaat om een toeristenvisum, niet om een zakelijk visum.

Benodigde documenten voor TOERISTEN visum Sint Petersburg 1. Toeristische uitnodiging of Tourist visa support letter bestaande uit twee delen: een bevestiging en voucher.
1a. Bevestiging van het hotel.
1b. Voucher. Belangrijk dat het referentie nummer -ook wel MVT/MBT nummer genoemd- op de voucher vermeld staat. Dit bestaat uit 6 cijfers. Dit is géén hotel reservering.
Grote Russische hotels kunnen dit voucher uitgeven. Deze moeten jullie dus zelf aanvragen bij uw hotel. Bij websites zoals booking.com of Airbnb is een reserveringsbevestiging niet voldoende, dan kan er voor € 27,50 een voucher/toeristische support letter aangevraagd worden via http://www.russischvisum.nl/visum-aanvragen/. Jullie kunnen hen ook benaderen om de gehele aanvraag te regelen.

2. U heeft een  ingevuld en ondertekend visum aanvraagformulier nodig (persoonlijk door de aanvrager). Deze kunt u verkrijgen via http://visa.kdmid.ru.
Indien u het visum direct bij het Consulaat van Rusland aanvraagt zult u bij het invullen van het online aanvraagformulier voor “Embassy” kiezen als instelling, waarin u het aanvraagformulier gaat indienen.
2a. Een recente pasfoto dat moet worden gelijmd (niet geniet!) op een visum aanvraagformulier.

3. Een paspoort of reisdocument dat geldig is tenminste 6 maanden na de vervaldatum van het visum en tenminste 2 lege pagina’s voor visum heeft.

4. Een kopie van de ziektekostenverzekering die geldig in Rusland is tijdens de geldigheidsduur van het visum of Verzekeringsverklaring voor Rusland. Let op dat het expliciet moet worden vermeld in de verzekering dat die geldig is in Rusland of wereldwijd. Kopieën van verzekeringskaarten zijn NIET toegestaan.

Informatie St. Petersburg

Sint-Petersburg is na Moskou de belangrijkste stad en tevens de voormalige hoofdstad van Rusland. Op 6 september 1993 kreeg Leningrad, na een referendum, zijn oude naam terug van vóór 1914: Sint-Petersburg. De stad is met zijn architectuur uit de 18e en 19e eeuw, zijn grachten, zijn lange rechte straten, tuinen, parken en paleizen een toeristische trekpleister van belang. Er zijn zo’n 120 musea, waaronder de Hermitage en het Russisch Museum, en meer dan 50 theaters, waaronder het Marijnskitheater.

“Witte nachten”

Tijdens de Witte Nachten in juni is het lang licht en wordt het niet echt donker. Er zijn veel festiviteiten en optredens. Het is aan te bevelen om ’s nachts een tochtje over de Neva te maken en de openstaande bruggen te aanschouwen. Tijdens de Witte Nachten vindt in het Mariinsky Theater het Festival “Stars of the White Nights” plaats. Bij de Rostrazuilen op het Vasilievsky Eiland kun je ‘s avonds in de maanden juni, juli en augustus genieten van de dagelijkse fonteinen-show.

Kunst en cultuur

Sint-Petersburg heeft een groot aantal musea, waarvan de Hermitage verreweg het bekendst is. De hoofdvestiging van de Hermitage is gevestigd in het voormalige Winterpaleis, de belangrijkste residentie van de Russische tsaren. De collectie van de Hermitage bestaat vooral uit West-Europese kunst, en is begonnen met de verzameling van Catharina de Grote, waaraan na de Oktoberrevolutie de bolsjewieken de van de gevluchte edelen in beslag genomen kunstwerken toegevoegd hebben.

Het bekendste theater van Sint Petersburg is het Mariinskitheater, dat in de tijd van de Sovjet-Unie als Kirovtheater bekendstond. Het is de thuisbasis van het Mariinskiballet en vele beroemde dansers werden hier opgeleid.

Tijdens het Russische keizerrijk waws het bij de Russische adel mode om ook een privé-theater te hebben in hun paleizen. Bekende voorbeelden daarvan zijn het Hermitagetheater en het theater in het Joesoepovpaleis, die ook nu nog actief gebruikt worden als theaters.

Literatuur

Veel Russische schrijvers hebben in Sint-Petersburg gewoond. Nikolaj Gogol was korte tijd professor aan de universiteit van Sint-Petersburg. Een aantal van zijn korte verhalen speelt zich af in Sint-Petersburg. Fjodor Dostojevski leefde lange tijd in Sint-Petersburg. Zijn roman Misdaad en Straf speelt zich in Sint-Petersburg af, en de verschillende plaatsen die Dostojevski beschrijft zijn nog steeds te herkennen.

Bezienswaardigheden Sint Petersburg:

De Hermitage

De hermitage is een van de grootste kunst- en cultuurhistorische musea in de wereld. De totale collectie van de Hermitage omvat een verzameling uit de Oudheid, de Middeleeuwen en de latere kunst van zowel het westen als het oosten. Naast deze collectie omvat het ook archeologische vondsten en kunst uit Azië en de Russische cultuur.

Alexander Nevski Klooster

Het Alexander Nevski Klooster is een van de vier zogeheten ‘lacra’s’ in Rusland, de hoogste titel in de orthodoxe kerk. In het klooster is de belangrijkste kerk van Sint Petersburg, de kathedraal van de Heilige Drie-eenheid te zien. Op het kerkhof bij het klooster liggen grote Russische dichters en componisten begraven.

*Het klooster is op donderdagen gesloten

Sint Izaäk Kathedraal

De Izäakkathedraal in Sint Petersburg is de vierde kerm met die naam die in Sint Petersburg werd gebouwd. De huidige kathedraal is met haar gouden koepel prominent aanwezig in het stadsgezicht van Sint Petersburg. Deze koepel wordt gesteund door monolithische zuilen uit een groeve in Finland en het interieur van de kerk is zeer rijk gedecoreerd. De kathedraal ligt aan het Izaäkplein.

Russisch museum

Voor de grootste collectie van Russische kunst ter wereld moet u naar het Russisch Museum. Je ziet er niet alleen een grote collectie religieuze iconen (de oudste uit de 11e eeuw), maar ook werk van kunstenaars als Repin, Serov, Brjoellov en Vroebel.

Peterhof

Peterhof is een voorstad van Sint-Petersburg. Het stadje ligt ten zuidwesten van Sint-Petersburg en ligt aan de Nevabaai, het meest oostelijke deel van de Finse Golf. De stad van 82.000 inwoners is vooral bekend vanwege zijn uitgebreide paleizencomplex dat door de Russische tsaren is aangelegd.

Peter de Grote wilde tijdens zijn reis naar de marinebasis Kronstadt onderweg een rustplaats. Die plek is uitgegroeid tot een bijzonder fraai paleizencomplex, dat vooral in trek is door de vele fonteinen en andere waterwerken, waaronder de Grote Cascade.

Nevski Prospekt

Aan deze ruim 4 kilometer lange straat bevinden zich vele bezienswaardigheden, waaronder kerken van verschillende geloofdrichtingen. Daarnaast is het een dure winkelstraat. Ook bevinden zich hier vele cafe’s en retaurants.

Paleisplein en Alexanderzuil

Het Paleisplein is een plein in Sint-Petersburg dat de Nevski Prospekt met de Paleisbrug, die leidt naar het Vasilevski-eiland, verbindt. Het plein grenst aan het Winterpaleis en de Hermitage en is tevens het centrale stadsplein van de stad en het vroegere Russische Rijk en was het toneel van vele wereldwijd bekende gebeurtenissen, zoals Bloedige Zondag in 1905 en de Oktoberrevolutie van 1917. Midden op het plein staat de Alexanderzuil, ter ere van tsaar Alexander I.

Contact

Benecke
Afdeling Deelnemersadministratie
Falckstraat 15 – 29 / 5e etage
1017 VV Amsterdam
tel.: + 31 20 715 06 39
deelnemersadministratie@benecke.nl
www.benecke.nl

Annulering

Uw schriftelijke annulering (per post of e-mail) dient uiterlijk 20 april 2017 bij de afdeling deelnemersadministratie van Benecke binnen te zijn. Bij annulering voor deze datum bent u 10% van de totaalsom aan administratiekosten verschuldigd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen.

Back to Top