U kunt transdiagnostische onderwerpen verwachten als: Hoe herkent u een gestoorde prikkelverwerking bij uw patiënt? Wat is de invloed van compulsiviteit bij dwangstoornissen, schizofrenie en verslaving? In hoeverre is stressregulatie verstoord bij depressie of psychose? Hoe wordt deze gevoeligheid beïnvloed door de sociale context van de betreffende persoon?

Programma

Prikkelverwerking
Dr. Hilgo Bruining

Compulsiviteit
Dr. Martijn Figee

Stressregulatie
Dr. Christiaan Vinkers

Sociale dysfunctie
Prof. dr. Inez

Datum en locatie

De cursus vindt plaats van 5 februari tot en met 9 februari 2017 in Dusit Thani Dubai, te Dubai. U bent vrij om uw verblijf naar eigen wens in te vullen en te organiseren.

Voor wie?

Deelname aan het inhoudelijke programma is voorbehouden aan psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. Partners zijn van harte welkom bij de welkomstreceptie en de lunches.

Kosten

Het inschrijfgeld voor deelnemers aan deze nascholing bedraagt €1.375,-.

Direct inschrijven

Inschrijven

Benecke bevestigt de ontvangst van uw inschrijving. Twee weken voor de cursus ontvangt u de laatste informatie en een deelnemerslijst.

Inhoud

Het begin van volgend jaar en de invoering van de DSM-5 lijken nog ver weg. Toch attenderen wij u graag alvast op onze nieuwste 5-daagse geaccrediteerde nascholing die plaatsvindt van 5 t/m 9 februari 2017 in Dubai. Weg van de winterse kou willen wij u op de hoogte stellen van belangrijke nieuwe concepten.

U kunt transdiagnostische onderwerpen verwachten als: Hoe herkent u een gestoorde prikkelverwerking bij uw patiënt? Wat is de invloed van compulsiviteit bij dwangstoornissen, schizofrenie en verslaving? In hoeverre is stressregulatie verstoord bij depressie of psychose? Hoe wordt deze gevoeligheid beïnvloed door de sociale context van de betreffende persoon?

Programma

De actuele wetenschappelijke kennis, onderliggende (gedeelde) mechanismen & nieuwe behandelmogelijkheden worden door vier experts belicht. Door middel van lezingen en werkgroepen worden de volgende onderwerpen uitgebreid behandeld:

 • Prikkelverwerking Dr. Hilgo Bruining
 • Compulsiviteit Dr. Martijn Figee
 • Stressregulatie Dr. Christiaan Vinkers
 • Sociale dysfunctie Prof. dr. Inez Myin-Germeys

Inspanning & ontspanning

Dagelijks wordt de ochtend begonnen met een plenaire lezing. Na deze wetenschappelijke verdieping wordt de praktische toepassing getoetst met kleinschalige werkgroepen. Vervolgens wordt er afgesloten met een gezamelijke lunch. De rest van de dag bent u vrij om Dubai te (gaan) ontdekken.

Zondag 5 februari

 • 17.30 – 18.00 uur Welkomstreceptie
 • 18.00 – 19.00 uur Introductie door de voorzitter

Maandag 6 februari

 • 08.30 – 10.45 uur Prikkelverwerking – Dr. Hilgo Bruining
 • 10.45 – 11.15 uur Pauze
 • 11.15 – 13.30 uur Meet the expert – werkgroepen
 • 13.30 – 14.30 uur Lunch

Dinsdag 7 februari

 • 08.30 – 10.45 uur Compulsiviteit – Dr. Martijn Figee
 • 10.45 – 11.15 uur Pauze
 • 11.15 – 13.30 uur Meet the expert – werkgroepen
 • 13.30 – 14:30 uur Lunch

Woensdag 8 februari

 • 08.30 – 10.45 uur Stressregulatie – Dr. Christiaan Vinkers
 • 10.45 – 11.15 uur Pauze
 • 11.15 – 13.30 uur Meet the expert – werkgroepen
 • 13.30 – 14.30 uur Lunch

Donderdag 9 februari

 • 08.30 – 10.45 uur Sociale dysfunctie – Prof. dr. Inez Myin-Germeys
 • 10.45 – 11.15 uur Pauze
 • 11.15 – 13.30 uur Meet the expert – werkgroepen
 • 13.30 – 13.35 uur Evaluatie
 • 13.35 – 13.45 uur Uitreiking van de certificaten
 • 13.45 – 14.45 uur Lunch

De cursus vindt plaats van 5 t/m 9 februari 2017 te Dubai. U bent vrij om uw verblijf naar eigen wens in te vullen en te organiseren.

Inschrijven

Accreditatie

Voor het programma van deze meerdaagse nascholing is accreditatie toegekend door:

 • psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voor 19 punten.

Voor deze studiedag is accreditatie aangevraagd voor:

 • kinder-en jeugdpsychologen bij het accreditatiebureau NIP kinder- en psycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG);
 • klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
 • eerstelijnspsychologen bij de eerstelijnspsychologie NIP.

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

CRKBO_Instelling-150x150

 

 

 

 

Sprekers

hilgo

Dr. Hilgo Bruining
kinder-en jeudgpsychiater, Zorglijn Ontwikkelingsstoornissen, UMC Utrecht


martijn

Dr. Martijn Figee
psychiater, AMC Amsterdam


christiaan

Dr. Christiaan Vinkers
psychiater, UMC, Utrecht


inez

Prof. dr. Inez Myin-Germeys
psycholoog, hoogleraar Psychiatrie en mede-oprichter van het Center for Contextual Psychiatry, verbonden aan de KU Leuven

 

Kosten

Het inschrijfgeld voor deelnemers aan deze nascholing bedraagt € 1.375,-.
Daarbij inbegrepen zijn het cursusmateriaal, de welkomstreceptie, verfrissingen en lunches.
Niet inbegrepen zijn de reis-en verblijfskosten en verzekeringen. Iedere deelnemer wordt verzocht een eigen reis, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Direct inschrijven

Neem een collega mee en ontvang €100,-
Wanneer u zich al heeft ingeschreven voor deze nascholing, ontvangt u van ons €100,- voor iedere collega die u attendeert op deze nascholing en met u meegaat. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Wilt u een collega meenemen? Stuur dan een e-mail naar deelnemersadminsitratie@benecke.nl. Geef hierin de naam en het e-mailadres van uw collega aan ons door en uw eigen bankgegevens. Wij zullen vervolgens contact opnemen met uw collega en ervoor zorgen dat u uw geld ontvangt.

Martijn Figee: ‘De Nederlandse psychiatrie denkt en werkt nog te veel binnen de gebaande paden’

Martijn Figee, psychiater en onderzoeker aan het AMC in Amsterdam, onderzoekt en behandelt patiënten met ernstige angst- en dwangstoornissen. Hij is voorzitter van de vijfdaagse nascholing Blik op de toekomst die van 5 t/m 9 februari 2017 plaatsvindt in Dubai. Zelf verzorgt hij er de keynotelezing en workshop Compulsiviteit.

Het centrale thema van de nacholing is de Nieuwe Psychiatrie, wat verstaat u daaronder?
‘De nascholing behandelt niet de klassieke DSM- categorieën maar gaat uit van een nieuwe indeling in functiestoornissen die dwars door bestaande diagnoses heen voorkomen, die beter gelinkt zijn aan de onderliggende mechanismen van psychiatrische stoornissen en die daarom ook beter aansluiten bij gerichte psychotherapie, medicatie of neuromodulatie. Psychiatrische stoornissen houden zich immers ook niet aan diagnostieke grenzen.’

De transdiagnostische thema’s die in de nascholing worden behandeld zijn Prikkelverwerking, Compulsiviteit, Stressregulatie en Sociale dysfunctie. Zijn dat de belangrijkste transdiagnostische mechanismen?
‘Het is een greep uit transdiagnostische mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van psychiatrische stoornissen. Wereldwijd hebben onderzoekers daarvoor verschillende indelingen gemaakt, maar deze maken samen wel deel uit van de belangrijkste, meest dekkende mechanismen.’

In hoeverre is de huidige psychiatrie doordrongen van het transdiagnostisch denken?
‘Onderzoekers denken al heel lang transdiagnostisch, maar de klinische praktijk is weerbarstiger. Dat psychiaters en psychologen nog niet transdiagnostisch denken is lastig, want zij moeten de patiënten voor wetenschappelijk onderzoek leveren. Daarom hebben we vooralsnog niet de ideale behandeling van bijvoorbeeld depressie gevonden; patiëntengroepen zijn ontzettend heterogeen; het zijn groepen van verschillende mensen met hele verschillende aandoeningen die we allemaal depressie noemen. Daarvoor wordt dan een soortgelijk behandelprotocol gevolgd, terwijl iedere vorm van depressie waarschijnlijk anders behandeld moet worden.
Bij het verschijnen van de DSM-5 heeft een belangrijk deel van met name de Amerikaanse onderzoekers gezegd: nu is het klaar, we gaan ons onderzoek niet meer inrichten naar de DSM-categorieën, maar gaan onderzoek doen naar een transdiagnostisch systeem dat nu langzaam gestalte krijgt. Het systeem is nog niet af, maar we kennen daarvan al wel de contouren (transdiagnostische mechanismen) en die zullen ook aan bod komen op de nascholing.’

Staat dat de Nederlandse psychiatrie ook te wachten?
‘Vooralsnog niet, wij groeperen ons nog heel erg rondom de oude concepten; wij denken en werken hier vooral nog binnen gebaande paden en dat moet veranderen. Juist daarom vind ik het interessant om dit congres van de psychiatrie in de toekomst te organiseren.
We bespreken de psychiatrie van de (nabije) toekomst, het zijn concepten in wording waar op dit moment veel onderzoek naar wordt gedaan met eerste veelbelovende resultaten. Maar het is nog te vroeg om ook de klinische praktijk daarop te richten. Ik zou ook niet willen beweren dat we daarvoor de hele DSM overboord moeten gooien, maar op een transdiagnostische manier naar de psychiatrie te kijken helpt wel nu al om psychische stoornissen beter te begrijpen en gerichter te kunnen behandelen. Dat heeft voor nu ook de prioriteit, lijkt mij.’

Waarover gaat uw eigen keynotelezing Compulsiviteit?
‘Met casuïstiek laat ik zien hoe de rol van compulsiviteit, – je gedwongen voelen iets te doen -, te herkennen is bij verschillende aandoeningen; bij patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis, maar ook bij patiënten met een gestoorde lichaamsbeleving, autisme, verslavingsproblemen en schizofrenie. Vervolgens leg ik uit hoe compulsiviteit te herkennen is in de hersenen, dat is inmiddels heel goed in kaart gebrachten hoe je compulsiviteit kan behandelen met medicatie, psychotherapie en neuromodulatie.’

Kun je een voorbeeld geven van hoe compulsiviteit inwerkt op een stoornis waarbij je dat niet direct zou verwachten?
‘Ja, verslaving. Mensen die verslaafd zijn gebruiken compulsief; zij hebben allerlei dwangmatige rituelen die geen doel dienen, maar waarin ze wel blijven hangen. Ze genieten niet meer van het middel, maar zitten gevangen in het gebruik. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde netwerken in de hersenen verstoord raken als mensen lang in een verslaving blijven hangen. Dezelfde hersencircuits spelen ook een rol bij gewoontevorming en dwangmatige handelingen, waarbij mensen bijvoorbeeld telkens hun handen moeten wassen.
Door daar transdiagnostisch naar te kijken, hebben we veel geleerd over de medicatie waarmee verslaving te behandelen is en de gedragstherapie die we hen kunnen geven om hun gewoonten (verslaving) terug te draaien. Dergelijke interventies kunnen ook geschikt zijn voor mensen met autisme, ook al zijn die om andere redenen (voor rust, structuur) gehecht aan hun gewoonten. Dat biedt nieuwe mogelijkheden, want vooralsnog richt de behandeling van autisme zich vooral op het sociale functioneren.’

Waarom zouden mensen juist deze nascholing moeten volgen?
‘Omdat er transdiagnostische concepten worden behandeld waar niemand meer omheen kan. Daarvan kennis te nemen, zal ieders blik op de praktijk veranderen. De nascholing biedt nieuwe zienswijzen en mogelijkheden voor het behandelen van patiënten.
Interessant is verder dat de psychologie en psychiatrie er samenkomen. Tot op zekere hoogte heeft ieder mens een bepaalde prikkelgevoeligheid, dwanggedachten, stress en een sociale onhandigheid. Met de introductie van de transdiagnostische mechanismen wordt ook de grens tussen wat normaal is en wat abnormaal veel minder stringent.’

Waarom wordt het congres in Dubai georganiseerd?
‘Het is geen stad waar de meeste mensen 1-2-3 naartoe zouden gaan, maar de moderne en aparte stad maakt nieuwsgierig en past bij het congresthema De Nieuwe psychiatrie. Buiten Dubai, met alle gigantische moderne gebouwen bevindt je je meteen in de woestijn, heel bijzonder.’

Een rechtstreekse vlucht van Schiphol naar Dubai duurt ongeveer 7 uur. Onderstaand staan de websites van maatschappijen die rechtstreeks naar Dubai vliegen.

Naast een rechtstreekse vlucht is het ook mogelijk om een vliegticket te boeken met een tussenstop. Deze optie is goedkoper, maar zorgt ook voor een langere reistijd. Hieronder staan de websites van maatschappijen die naar Dubai vliegen met een tussenstop.

Accommodatie
Mocht u tijdens de nascholing willen verblijven in Hotel Dusit Thani Dubai, waar de cursus plaatsvindt, dan kunt u via het hotel een kamer boeken.
Op de websites www.budgetplaces.com en www.airbnb.nl vindt u meer informatie over andere accommodaties in Dubai.

LET OP: al uw boekingen dient u via het contactformulier van de websites van de accommodaties te doen en verlopen niet via Benecke.

 

Burj Al Arab

Het Burj Al Arab hotel is een van de bekendste gebouwen van Dubai. Het gebouw is door Tom Wright ontworpen en geïnspireerd op een Arabisch schip. Het hotel opende haar deuren in 1999 en is wel 321 meter hoog. Burj Al Arab staat bekend als het enige 7-sterren hotel ter wereld.

Meer informatie

burj

De Burj Khalifa

De Burj Khalifa is het hoogste gebouw van de wereld. Dit is niet het enige record, want de Burj Khalifa heeft ook het hoogste observatiedek en de hoogst bezette verdieping.

Meer informatie

khalifa

Dubai Fountain

Bij de Burj Khalifa en het winkelcentrum, ligt de Dubai Fountain. Dit is de grootste fonteinshow ter wereld met een lengte van 275 meter. Voor de shows worden 25 kleurenprojectoren en meer dan 6600 lampen gebruikt. De combinatie van licht, water en muziek zorgt voor een indrukwekkende beleving. De shows zijn meerdere keren per dag te bezichtigen.

Meer informatie

fountain

Dubai Mall

De Dubai Mall is het grootste winkelcentrum van de wereld. In het winkelcentrum bevinden zich niet alleen winkels, maar ook attracties. Zo heeft het winkelcentrum het grootste aquarium van de wereld en beschikt het over een waterval en een schaatsbaan.

Meer informatie

mall

Spice Souk

In het oude gedeelte van Dubai bevinden zich de Souks. Een van de populairste Souks is de Spice Souk. Dit is een traditionele markt waar kruiden en specerijen gekocht kunnen worden.

Meer informatie

fountain

Dubai Marina

De Dubai Marina is een grote jachthaven en een van de grootste havens van de wereld. Om de jachthaven heen zijn de afgelopen jaren honderden wolkenkrabbers gebouwd, die een bijzonder karakter op de skyline van Dubai geven.

Meer informatie

mall

Mall of the Emirates

De Mall of the Emirates is een groot en luxe winkelcentrum. Door de goede ligging, de vele winkels en de indoor skibaan, is dit winkelcentrum zeer populair bij toeristen.

Meer informatie

fountain

Dubai Museum

In het oude gedeelte van Dubai ligt het Dubai Museum. Dit museum was vroeger een fort ter verdediging van de stad en heeft later als gevangenis gediend.

Het Dubai Museum geeft een indruk over het vroegere Dubai, de ontwikkeling van de afgelopen
jaren en de toekomstplannen.

Meer informatie

mall

Adres

Benecke
Afdeling Deelnemersadministratie
Falckstraat 15 – 29 / 5e etage
1017 VV Amsterdam
tel.: + 31 20 715 06 39
deelnemersadministratie@benecke.nl
www.benecke.nl

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw bericht

Back to Top